some quit and leave...

others quit and stay.

EMPLOYEE ENGAGEMENT

Met slechts 1 op de 3 werknemers die zich echt betrokken en gelukkig voelt op het werk is Employee Engagement uitgegroeid tot één van de grootste uitdagingen binnen de onderneming. 

Geëngageerde mensen leveren toegevoegde waarde door hun enthousiasme, commitment en betrokkenheid. Daarnaast melden betrokken medewerkers zich minder vaak ziek en zijn zij minder snel geneigd de organisatie te verlaten. 

Gebrek aan engagement kost een bedrijf handenvol geld en vertaalt zich in verloop van personeel, lagere productiviteit en omzet, slechte customer experience maar vooral de negatieve impact die het heeft op de bedrijfscultuur en externe reputatie.

Want betrokken medewerkers zijn DE motor van je organisatie.

Daarom helpen wij het engagement van je mensen te versterken door het inzicht bieden van hun eigen identiteit, waarden en sterktes, hoe en waar dit bijdraagt tot hun rol in de organisatie.

Maar vooral geven we een antwoord op de vraag of mensen wel op de juiste plek zitten, hoe je ervoor zorgt dat je mensen aanwerft die dezelfde waarden en visie delen van de organisatie.

 

Want een gemis aan engagement is te wijten aan:

 

  • Het aanwerven van profielen die niet dezelfde visie en waarden delen van de organisatie. Skills kan je aanleren maar waarden en cultuur niet.

  • Werknemers die in de verkeerde rol zitten waar ze hun talenten niet, niet meer of niet voluit kunnen benutten. Zij zijn onvoldaan en hebben moeite om uit te maken wat hun sweet-spot dan wel is. Ze haken af en distantiëren zich.

  • Het juiste leiderschap. Zijn je leiders echte 'leaders' die mensen inspireren en motiveren of louter managers die hun teams beheren? Want er zit veel waarheid in: 'people leave managers, not companies'.

 

Wij stellen je in staat de waarde van je werknemers te benutten en je te verzekeren van je competitieve voordelen en zo een drijfveer te zijn van resultaten. 

Wij geven je het nodige inzicht en tools zodat jij de juiste mensen op de juiste plaats krijgt.